‘Δελτία τύπου’

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

18 Οκτωβρίου 2018

Αρρυθμία και διακοπή υδροδότησης . . . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

16 Οκτωβρίου 2018

Αρρυθμία και διακοπή υδροδότησης . . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

9 Οκτωβρίου 2018

Κλειστή η τηλεθέρμανση σε μια περιοχή της πόλης λόγω διαρροής . . . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

8 Οκτωβρίου 2018

Κλειστή η τηλεθέρμανση σε περιοχές της πόλης …..

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

4 Οκτωβρίου 2018

Διακοπή υδροδότησης . . . . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

14 Σεπτεμβρίου 2018

Διακοπές υδροδότησης στην Τ.Κ. Κρόκου . . . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

6 Αυγούστου 2018

Διακοπή υδροδότησης . . . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

6 Ιουλίου 2018

Διακοπή υδροδότησης στο κέντρο της Κοζάνης . . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

12 Ιουνίου 2018

Διακοπή υδροδότησης . . . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διακοπή υδροδότησης . . . . . .