‘Δελτία τύπου’

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

19 Οκτωβρίου 2017

Αρρυθμία και ενδεχόμενη διακοπή υδροδότησης σε οδούς της Κοζάνης . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

18 Οκτωβρίου 2017

θα υπάρξει διακοπή ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων της ΔΕΥΑΚ . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

16 Οκτωβρίου 2017

Αρρυθμία και ενδεχόμενη διακοπή υδροδότησης σε οδούς της Κοζάνης . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

12 Οκτωβρίου 2017

Αρρυθμία και ενδεχόμενη διακοπή υδροδότησης . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

αρρυθμία και ενδεχόμενη διακοπή υδροδότησης . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

10 Οκτωβρίου 2017

Ολιγόωρη διακοπή υδροδότησης για την αποκατάσταση βλάβης . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

9 Οκτωβρίου 2017

αρρυθμία και ενδεχόμενη διακοπή υδροδότησης . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

4 Οκτωβρίου 2017

αρρυθμία και ενδεχόμενη διακοπή υδροδότησης . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

αρρυθμία και ενδεχόμενη διακοπή υδροδότησης . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

3 Οκτωβρίου 2017

Ολιγόωρη αρρυθμία και διακοπή υδροδότησης για την αποκατάσταση βλάβης . . . .