‘Δελτία τύπου’

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

26 Ιανουαρίου 2018

Διακοπή τηλεθέρμανσης σήμερα για την αποκατάσταση βλάβης . . . . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

9 Ιανουαρίου 2018

Ολιγόωρη διακοπή τηλεθέρμανσης . . . . .

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

24 Απριλίου 2013

Η ΔΕΥΑ Κοζάνης, στα πλαίσια συστηματικής παρακολούθησης ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στο Νέο Καλλικρατικό Δήμο, προέβει σε μια σειρά ελέγχων ………

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

16 Ιανουαρίου 2013

Σε δημοσίευμα της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης στις 3-1-2013 . . . . .

Ευχαριστήριο

28 Σεπτεμβρίου 2012

Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης
Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Κοζάνης

Ευχαριστήριο

Σύμβαση ‘Εργου

12 Σεπτεμβρίου 2012

Υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου <<Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Αργίλου, Οινόης και Ν. Νικόπολης Δήμου Κοζάνης>>