Μάιος 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

22 Μαΐου 2017

Αρρυθμία και διακοπή υδροδότησης για την αποκατάσταση βλάβης . . . . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

19 Μαΐου 2017

θα διακοπεί η παροχή θερμικής ενέργειας της τηλεθέρμανσης Κοζάνης ………