Μάιος 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

19 Μαΐου 2017

θα διακοπεί η παροχή θερμικής ενέργειας της τηλεθέρμανσης Κοζάνης ………