Ιούλιος 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

13 Ιουλίου 2017

Αρρυθμία και ενδεχόμενη διακοπή υδροδότησης σε οδούς της Κοζάνης ……..

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

3 Ιουλίου 2017

Διακοπή υδροδότησης για αποκατάσταση βλάβης . . . . .