Ιανουάριος 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

26 Ιανουαρίου 2018

Διακοπή τηλεθέρμανσης σήμερα για την αποκατάσταση βλάβης . . . . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

9 Ιανουαρίου 2018

Ολιγόωρη διακοπή τηλεθέρμανσης . . . . .