Μάρτιος 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

28 Μαρτίου 2018

Διακοπή υδροδότησης . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

20 Μαρτίου 2018

Διακοπή υδροδότησης . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

8 Μαρτίου 2018

Διακοπή τηλεθέρμανσης σε οδούς της Κοζάνης . . . . . .