Απρίλιος 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

24 Απριλίου 2018

Διακοπή υδροδότησης . . . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

17 Απριλίου 2018

Διακοπή υδροδότησης στην Τ.Κ. ΛΥΓΕΡΗΣ . . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διακοπή τηλεθέρμανσης σε οδούς της Κοζάνης . . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

αρρυθμία και ενδεχόμενη διακοπή υδροδότησης . . . . .