Ιούνιος 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

12 Ιουνίου 2018

Διακοπή υδροδότησης . . . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διακοπή υδροδότησης . . . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

11 Ιουνίου 2018

Διακοπή υδροδότησης . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

8 Ιουνίου 2018

Διακοπή υδροδότησης . . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

4 Ιουνίου 2018

Διακοπή υδροδότηση . . . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Βλάβη στα τηλέφωνα της ΔΕΥΑΚ λόγω κεραυνού . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αποκατάσταση υδροδότησης στην Τ.Κ. Κρόκου . . . . . .

Αποκατάσταση της υδροδότησης

1 Ιουνίου 2018

Αποκατάσταση της υδροδότησης ……..