Ιούλιος 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

6 Ιουλίου 2018

Διακοπή υδροδότησης στο κέντρο της Κοζάνης . . . . .