Οκτώβριος 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

18 Οκτωβρίου 2018

Αρρυθμία και διακοπή υδροδότησης . . . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

16 Οκτωβρίου 2018

Αρρυθμία και διακοπή υδροδότησης . . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

9 Οκτωβρίου 2018

Κλειστή η τηλεθέρμανση σε μια περιοχή της πόλης λόγω διαρροής . . . . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

8 Οκτωβρίου 2018

Κλειστή η τηλεθέρμανση σε περιοχές της πόλης …..

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

4 Οκτωβρίου 2018

Διακοπή υδροδότησης . . . . . . .