Υπερβολική Κατανάλωση

6 Μαρτίου 2009 | Συχνές Ερωτήσεις
 • Αρχικά ελέγχουμε ότι το υδρόμετρο το οποίο, μετράμε και στο   οποίο αναφερόμαστε, είναι πράγματι το δικό μας.
  (μέθοδος εντοπισμού: γυρνάμε τον διακόπτη (βάνα) δίπλα στη υδρόμετρο, κάθετα προς την σωλήνα και ελέγχουμε ότι
  πράγματι δεν έχουμε ροή νερού στο σπίτι ή στο διαμέρισμά μας).
 • Ελέγχουμε για πιθανή διαρροή
  (μέθοδος εντοπισμού: κλείνουμε όλες τις βρύσες στο σπίτι ή στο διαμέρισμά μας και ελέγχουμε εάν γυρίζουν οι
  μετρητές (φτερωτή) του υδρομέτρου μας)
 • Συνήθως το 60% των περιπτώσεων διαρροών, οφείλεται στο καζανάκι της τουαλέτας.