Απουσία κατα την καταμέτρηση

6 Μαρτίου 2009 | Συχνές Ερωτήσεις

Κατά την περίοδο της καταμέτρησης των ενδείξεων των υδρομέτρων εάν κάποια οικία είναι κλειστή και δεν υπάρχει πρόσβαση του σημειωτή υπαλλήλου στο υδρόμετρο, τότε ο σημειωτής αφού πρώτα περάσει δύο φορές και δεν μπορέσει να κάνειι μέτρηση, αφήνει ένα σημείωμα με το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου που είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις των υδρομέτρων.
Στην συνέχεια ο ιδιοκτήτης οφείλει να τηλεφωνήσει την ΔΕΥΑΚ και ή να δώσει τις ενδείξεις του υδρομετρητή του ο ίδιος ή να κλείσει ένα ραντεβού για να έλθει εκ νέου ένας σημειωτής υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ, για να πάρει την μέτρηση.