ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝΑΡΧΕΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
(Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ),
πρόκειται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
και σας καλεί να καταθέσετε προσφορές.

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ),
προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου,
«Ολοκλήρωση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Κρόκου και Άνω Κώμης του Δήμου Κοζάνης»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ),
διακηρύσσει την με ηλεκτρονική ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία επιλογής αναδόχου Για την ανάθεση
σύμβασης παροχής υπηρεσιών«Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης και Περιουσίας / Διακοπής Εργασιών»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ),
διακηρύσσει την με ηλεκτρονική ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση της
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2019»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


Διευκρινιστικό ερώτημα και απάντηση για ΔιαγωνισμόΤίτλος «Διευκρινιστικό ερώτημα της Εταιρίας ΤΕΧΝΕ Α.Ε και απάντηση για τον Διαγωνισμό με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2019»
ΤΘ 0325/2017 και κωδικό συστήματος 42013

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ),
πρόκειται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ GPS »
και σας καλεί να καταθέσετε προσφορές.

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα