ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝΑΡΧΕΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία
για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του έργου: «Εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς ακαθάρτων οικισμού Κρόκου στην ΕΕΛ περιοχής
Κοζάνης»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για επιλογή αναδόχου
για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών:«Λειτουργία Βιολογικού Καθαρισμού ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης 2018-2020»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου
«Αντικατάσταση τμήματος καταθλιπτικού αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Σκήτης Δ. Κοζάνης»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου
«Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης από γεώτρηση προς δεξαμενή
ύδρευσης και διασύνδεση νέας δεξαμενής Τ.Κ. Ροδιανής Δήμου Κοζάνης»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου
«Εξωτερικό δίκτυο και αντικατάσταση τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Τ.Κ. Σιδερά και Λιβερών Δήμου Κοζάνης»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑ,
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης, προκηρύσσει, ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ»

Κατεβάστε το ακόλουθα έντυπα


ανοικτή διαδικασία για επιλογή αναδόχου,
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης, πρόκειται να προχωρήσει στην κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση των ακινήτων με το
δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Κρόκου του Δήμου Κοζάνης.

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης, πρόκειται να προχωρήσει προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της
για τις περιόδους λειτουργίας 2018/2019 και 2019/2020.

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης, πρόκειται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας ενός
καινούριου κλειστού φορτηγού

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών οδοστρώματος,
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης, προκηρύσσει, δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής
έργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών οδοστρώματος στο Δήμο Κοζάνης 2018-2019»

Κατεβάστε το ακόλουθα έντυπα


Βελτίωση εξωτερικών υδραγωγείων,
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης, προκηρύσσει, ανοικτή διαδικασία για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου
«ΒελτΊωση εξωτερικών υδραγωγείων στις Τ.Κ. Δρεπάνου, Πολυμύλου, Βοσκοχωρίου, Αγ. Χαραλάμπους και Τετραλόφου Δήμου Κοζάνης»

Κατεβάστε το ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,
Η ΔΕΥΑ Κοζάνης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την Προμήθεια
«ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης.

Κατεβάστε το ακόλουθα έντυπα


ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,
Η ΔΕΥΑ Κοζάνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την Παροχή υπηρεσίας μίσθωσης οχημάτων,
για τα ακόλουθα, για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης

Κατεβάστε το παρακάτω έντυπα


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,
Η ΔΕΥΑ Κοζάνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ»

  • βενζίνη αμόλυβδη
  • πετρέλαιο κίνησης
  • πετρέλαιο θέρμανσης

για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης

Κατεβάστε το ακόλουθα έντυπα


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,
Η ΔΕΥΑ Κοζάνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (επαναληπτικό), για την Παροχή υπηρεσίας
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»
για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης

Κατεβάστε το ακόλουθα έντυπα


ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ,
Η ΔΕΥΑ Κοζάνης πρόκειται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας κλειδιών και λουκέτα και σας καλεί να καταθέσετε προσφορές.
Η παροχή υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Κατεβάστε το ακόλουθα έντυπα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) προκηρύσσει συνοπτικό
ανοιχτό διαγωνισμό, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών, που αφορά την
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΥΑΚ»
για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης.

Κατεβάστε την ακόλουθη διακήρυξη

Διακήρυξη (pdf)


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) προκηρύσσει συνοπτικό
διαγωνισμό, για την Παροχή Υπηρεσίας

  • ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΕΙΟΥ
  • ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ


για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης.

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,
για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών:«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ 2018-2019»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα