ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝΑΡΧΕΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ) προκηρύσσει
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη
μειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ),
πρόκειται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ» και σας καλεί να καταθέσετε προσφορές.
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ),
προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την Προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ),
προκηρύσσει ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με σφραγισμένες προσφορές
για την ανάδειξη μειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΝΑΔΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ & ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (UPS)”

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ),
πρόκειται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας συσσωρευτή 48V 775 Ah περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ),
πρόκειται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας για τον έλεγχο και την πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα