2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 2018


«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ»

«Συντήρηση δικτύου και επέκταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης στον Δήμο Κοζάνης 2018-2019»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

«Κατασκευή Εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς ακαθάρτων οικισμού Κρόκου στην ΕΕΛ περιοχής Κοζάνης»

«Λειτουργία Βιολογικού Καθαρισμού ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης 2018-2020»

«Αντικατάσταση τμήματος καταθλιπτικού αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Σκήτης Δ. Κοζάνης»

«Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης από γεώτρηση προς δεξαμενή
ύδρευσης και διασύνδεση νέας δεξαμενής Τ.Κ. Ροδιανής Δήμου Κοζάνης»

«Εξωτερικό δίκτυο και αντικατάσταση τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Τ.Κ. Σιδερά και Λιβερών Δήμου Κοζάνης»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ»

κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση των ακινήτων με το
δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Κρόκου του Δήμου Κοζάνης
.

προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
για τις περιόδους λειτουργίας 2018/2019 και 2019/2020.

προμήθειας ενός καινούριου κλειστού φορτηγού

«Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών οδοστρώματος στο Δήμο Κοζάνης 2018-2019»

«ΒελτΊωση εξωτερικών υδραγωγείων στις Τ.Κ. Δρεπάνου, Πολυμύλου, Βοσκοχωρίου, Αγ. Χαραλάμπους και Τετραλόφου Δήμου Κοζάνης»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,

ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ»

  • βενζίνη αμόλυβδη
  • πετρέλαιο κίνησης
  • πετρέλαιο θέρμανσης

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

προμήθεια κλειδιών και λουκέτα

«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΥΑΚ»

διαγωνισμός, για την Παροχή Υπηρεσίας

  • ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΕΙΟΥ
  • ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ 2018-2019»