2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 2019


«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ»

ασφάλιση των οχημάτων της, για ένα έτος.