2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 2019


«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ»

ασφάλιση των οχημάτων της, για ένα έτος.


Προµήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»


«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ:

  1. ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ
  2. ΔΙΣΘΕΝΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΥ»


«Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής με αποφρακτικό μηχάνημα εντός των ορίων του Δήμου Κοζάνης»


«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ».


«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ»


«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ»