ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού Για την παροχή υπηρεσιών «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ / ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΑ…