Μάρτιος 2009

Τοκισμός ληξιπρόθεσμων λογαριασμών

6 Μαρτίου 2009

Ο τόκος ….

Κάθε πότε εκδίδονται λογαριασμοί νερού ;

Οι λογαριασμοί ύδρευσης ….

Υδρόμετρα και Υποχρεώσεις

Φροντίζουμε τα υδρόμετρά ….

Απουσία κατα την καταμέτρηση

εάν κάποια οικία είναι κλειστή ….

Ο Λογαριασμός του νερού μου είναι μεγάλος

Πολλοί καταναλωτές συνηθίζουν ….

Διαδικασία Ελέγχου Υπερκατανάλωσης


Υπερβολική Κατανάλωση

Αρχικά ελέγχουμε …..