Τοκισμός ληξιπρόθεσμων λογαριασμών

6 Μαρτίου 2009 | Συχνές Ερωτήσεις

Ο τόκος πάντα μπαίνει στην επόμενη έκδοση λογαριασμού και αφορά την περίοδο μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης του συγκεκριμένου λογαριασμού.