Τιμολόγια Ύδρευσης - Αποχέτευσης

 1. Η επιχείρηση εφαρμόζει για την πόλη της Κοζάνης την τετράμηνη καταμέτρηση για την κατανάλωση ύδρευσης - αποχέτευσης περιόδου από Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο. Για τα Δημ. Διαμερίσματα η καταμέτρηση γίνεται κάθε έτος.
 2. Τα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης από 01-01-2008 διαμορφώθηκαν ως εξής:
  Το τέλος χρήσης αποχέτευσης όσων είναι συνδεδεμένοι με το βιολογικό καθαρισμό ανέρχεται
  σε 85% επί της αξίας του νερού για το 2008.

ΚΟΙΝΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Τέλη σύνδεσης με δίκτυο ύδρευσης

 • Βασικό τέλος= 275,00€
 • 0- άνω m2 = 1,00 €/m2

Τέλη σύνδεσης με δίκτυο αποχέτευσης

 • Βασικό τέλος= 290,00 €
 • 0 - 1000 m2 = 3,00 €/m2
 • 1001 - άνω m2 = 2,00 €/m2

Τέλος χρήσης αποφρακτικού: 130 €/ώρα
Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης: 33 €
Τέλος επανασύνδεσης Τ/Θ: 48 €
Τέλος συντήρησης υδρομέτρου: 2,06 €/τετράμ. ή 3,09 €/εξάμηνο
Εγγύηση κατανάλωσης ύδρευσης: 63 €
Εγγύηση κατανάλωσης Τ/Θ: 135 €
Εγγύηση χρήσης υδρομέτρου: 30 €

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 23% (εκτός των εγγυήσεων)

ΚΟΙΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Τα κυβικά για το έτος 2008 στην πόλη της Κοζάνης χρεώνονται με κλίμακες οι οποίες είναι ανά τετράμηνο:

Πάγιο 17€/4μηνο
Συντήρηση Υδρομέτρου 2,06€/4μηνο

Οικίες

Πολύτεκνοι

Επαγγελματικά

Δημόσια

0-20 m3

0.38€

0-60 m3

0.38€

0-80 m3

0.60€

0-80 m3

1.68€

21-40 m3

0.46€

61-100 m3

0.60€

81-500 m3

0.99€

81-160 m3

1.90€

41-60 m3

0.60€

101-160 m3

1.25€

>500 m3

1.11€

>160 m3

2.12€

61-80 m3

0.76€

>160 m3

3.05€

-
-
81-100 m3

1.01€

-
-
-
101-120 m3

1.25€

-
-
-
121-160 m3

1.53€

-
-
-
>160 m3

3.05€

-
-
-

Οι τιμές για την οικιακή, επαγγελματική χρήση και τους πολύτεκνους επιβαρύνονται:

 • Με το Ειδικό τέλος 80% και τέλος αποχέτευσης 85% στην αξία του νερού
 • Με Φ.Π.Α. 13% στην τιμή του νερού
 • Με Φ.Π.Α. 23% στο πάγιο, στο ειδικό τέλος
 • Με Φ.Π.Α. 23% στην συντήρηση υδρομέτρου και στο τέλος αποχέτευσης

Οι τιμές για τη δημόσια χρήση επιβαρύνονται:

 • Με Φ.Π.Α. 13%, η τιμή του νερού
 • Με Φ.Π.Α. 23% το πάγιο

ΚΟΙΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Τα κυβικά για το έτος 2008 στα Δημοτικά Διαμερίσματα χρεώνονται με κλίμακες ετήσιες οι οποίες είναι:

Πάγιο 22€/έτος
Συντήρηση Υδρομέτρου 6,18€/έτος

Οικίες

Πολύτεκνοι

Επαγγελματικά

Δημόσια

Βουστάσια

0-180 m3

0.38€

0-240 m3

0.38€

0-240 m3

0.46€

0-240 m3

0.84€

0-1500 m3

0.38€

181-300 m3

0.46€

241-480 m3

0.46€

241-1500 m3

0.68€

241-480 m3

0.95€

>1500 m3

0.44€

301-480 m3

0.65€

>480 m3

1.63€

>1500 m3

0.85€

>480 m3

1.05€

-
>480 m3

1.63€

-
-
-
-

Οι παραπάνω τιμές για οικιακη χρήση, επαγγελματικά, πολύτεκνους και βουστάσια επιβαρύνονται:

 • Με το ειδικό τέλος 80%
 • Με τέλος αποχέτευσης 85% στην αξία νερού στα Δημοτικά Διαμερίσματα
  Λευκόβρυση, Καρυδίτσα, Κοίλα, Καρδιά, Εξοχή και Αργιλος των οποίων η αποχέτευση είναι συνδεδεμένη με το βιολογικό καθαρισμό
  και με 40% στα Δημοτικά Διαμερίσματα, Λευκοπηγή, Χαραυγή, Οινόη, Πετρανά, Πρωτοχώρι,
  Πτελέα, τα οποία έχουν αποχέτευση αλλά δεν είναι συνδεδεμένα με το βιολογικό καθαρισμό.
 • Με Φ.Π.Α. 13% στην τιμή του νερού
 • Με Φ.Π.Α. 23% στο πάγιο, στο ειδικό τέλος
 • Με Φ.Π.Α. 23% στην συντήρηση υδρομέτρου και στο τέλος αποχέτευσης

Οι παραπάνω τιμές για τη δημόσια επιβαρύνονται:
Με Φ.Π.Α. 13%, η τιμή του νερού  και Με Φ.Π.Α. 23% το πάγιο.

Η επιχείρηση εφαρμόζει για την πόλη της Κοζάνης την τετράμηνη καταμέτρηση για την κατανάλωση ύδρευσης - αποχέτευσης περιόδου από Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο.
Για τα Δημοτικά Διαμερίσματα η καταμέτρηση γίνεται κάθε έτος, με έναντι λογαριασμό κάθε εξάμηνο.