Επικοινωνία

Το email της επιχείρησης, για  έπικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η ακόλουθη :

deyakoz@otenet.gr