Εξόφληση


1.    Μέχρι την λήξη προθεσμίας πληρωμής οι λογαριασμοί μπορούν να εξοφλούνται στα ταμεία από :

  • Την Εθνική τράπεζα.
  • Την Συνεταιριστική τράπεζα Κοζάνης.
  • Την Pro Bank

Επίσης η εξόφληση του λογαριασμού σας μπορεί να γίνεται απευθείας μέσω τραπεζικού συστήματος με χρέωση του τραπεζικού σας λογαριασμού, μετά από αίτηση που θα καταθέσετε στα παρακάτω τραπεζικά καταστήματα και με τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει κάθε τράπεζα.

  • Εθνική τράπεζα
  • Eurobank
  • Πειραιώς
  • Pro Bank
  • Συνεταιριστική

2.    Μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής η εξόφληση γίνεται μόνο στα ταμεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης.

3.    Η εκπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού συνεπάγεται την επιβάρυνσή με τόκους υπερημερίας.

4.    Η μη έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών ύδρευσης – τηλεθέρμανσης συνεπάγεται την διακοπή παροχών χωρίς άλλη ειδοποίηση. Για την επανασύνδεση των παροχών ο καταναλωτής επιβαρύνεται με τα σχετικά έξοδα επανασύνδεσης.