Χρήσιμα τηλέφωνα

 

 

 

 

Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Τηλεφωνικό κέντρο - Πληροφορίες 2461 0 51500
Fax 2461 0 51550
Πρόεδρος Δ.Σ. 2461 0 51528
Γενικός διευθυντής 2461 0 51502

Εξυπηρέτηση Κοινού

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης κοινού 2461 0 51567
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης κοινού 2461 0 51568
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης κοινού 2461 0 51565
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης κοινού 2461 0 51551

Διοικητική & Οικονομική Υπηρεσία

Διευθυντής 2461 0 51512
Προϊστάμενος λογιστηρίου 2461 0 51511
Προϊστάμενος τμήματος διοίκησης 2461 0 51519
Προϊστάμενος τμήματος πελατείας 2461 0 51518
Ταμείο 2461 0 51510
Πρωτόκολλο 2461 0 51517
Προϊστάμενος τμήματος μηχανογράφησης 2461 0 51520
Γραφείο προμηθειών 2461 0 51540
Αποθήκη 2461 0 51570

Τεχνική Υπηρεσία

Διευθυντής 2461 0 51543
Προϊστάμενος τμήματος αποχέτευσης 2461 0 51530
Προϊστάμενος τμήματος ύδρευσης 2461 0 51531
Προϊστάμενος τμήματος Η/Μ συντήρησης 2461 0 51548
Βλάβες δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης 2461 0 51538
Βλάβες δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης 6946 501 151
(εκτός ωραρίου εργασίας) 6946 501 152
Βιολογικός καθαρισμός 2461 0 64331-2
Γραφείο συνδέσεων ύδρευσης - αποχέτευσης 2461 0 51534

Υπηρεσία Τηλεθέρμανσης

Διευθυντής 2461 0 51542
Προϊστάμενος τμήματος πελατείας 2461 0 51504
Γραφείο ενημέρωσης τηλεθέρμανσης 2461 0 51507
Πληροφορίες - συμβόλαια 2461 0 51504
Βλάβες τηλεθέρμανσης κτιρίων (και ως τηλεφωνητής εκτός ωραρίου εργασίας) 2461 0 51555
Μόνο Διαρροές εξωτερικού δικτύου διανομής τηλεθέρμανσης 2461 0 51533
Μόνο Διαρροές εξωτερικού δικτύου διανομής τηλεθέρμανσης (εκτός ωραρίου εργασίας) 6946 501 158