2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 2018


«Καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης», για ένα έτος.

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»

«ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ - Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ-ΑΙΑΝΗΣ-ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017-18»

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης

«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης
ανάγνωσης μετρήσεων και διατάξεων παραγωγής ενέργειας σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης της
Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ-ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018/2019»

«ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.»

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Β’ ΦΑΣΗ»

«Συλλογής και διαχείρισης εσχαρισμάτων και άμμου»

«Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης και Περιουσίας / Διακοπής Εργασιών».

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ»

«Συντήρηση δικτύου και επέκταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης στον Δήμο Κοζάνης 2018-2019»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

«Κατασκευή Εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς ακαθάρτων οικισμού Κρόκου στην ΕΕΛ περιοχής Κοζάνης»

«Λειτουργία Βιολογικού Καθαρισμού ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης 2018-2020»

«Αντικατάσταση τμήματος καταθλιπτικού αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Σκήτης Δ. Κοζάνης»

«Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης από γεώτρηση προς δεξαμενή
ύδρευσης και διασύνδεση νέας δεξαμενής Τ.Κ. Ροδιανής Δήμου Κοζάνης»

«Εξωτερικό δίκτυο και αντικατάσταση τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Τ.Κ. Σιδερά και Λιβερών Δήμου Κοζάνης»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ»

κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση των ακινήτων με το
δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Κρόκου του Δήμου Κοζάνης
.

προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
για τις περιόδους λειτουργίας 2018/2019 και 2019/2020.

προμήθειας ενός καινούριου κλειστού φορτηγού

«Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών οδοστρώματος στο Δήμο Κοζάνης 2018-2019»

«ΒελτΊωση εξωτερικών υδραγωγείων στις Τ.Κ. Δρεπάνου, Πολυμύλου, Βοσκοχωρίου, Αγ. Χαραλάμπους και Τετραλόφου Δήμου Κοζάνης»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,

ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ»

  • βενζίνη αμόλυβδη
  • πετρέλαιο κίνησης
  • πετρέλαιο θέρμανσης

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

προμήθεια κλειδιών και λουκέτα

«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΥΑΚ»

διαγωνισμός, για την Παροχή Υπηρεσίας

  • ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΕΙΟΥ
  • ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ 2018-2019»