2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 2019


«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ»

ασφάλιση των οχημάτων της, για ένα έτος.


Προµήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»


«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ:

  1. ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ
  2. ΔΙΣΘΕΝΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΥ»


«Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής με αποφρακτικό μηχάνημα εντός των ορίων του Δήμου Κοζάνης»


«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ».


«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ»


«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ»


Παροχής Υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης εσχαρισμάτων και άμμου, για ένα έτος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 - 2020» .


«ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» .


«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ» .


«Μίσθωση φορτηγών αυτοκινήτων» .


«Μίσθωση εκσκαπτικών µηχανηµάτων τύπου JCB και ερπυστριοφόρου εκσκαπτικού µηχανήµατος µικρών διαστάσεων (τσαπάκι)».


«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΥΑΚ».


«ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΙΛΥΟΣ 2019-2020 »


“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ”

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα


«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΑΝΗΣ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ».


«ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙA ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»


κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αιανής Δ. Κοζάνης, για την επεξεργασία των λυμάτων του οικισμού Αιανής

Δημοσιεύθηκε:30/01/2019
Ημ/νία Λήξης:16/02/2019
Μοναδικός Κωδικός:19DIAB000004074


«Καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης»


ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΥΜΝΙΟΥ


«ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Α.Π.Ε»


«ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ GIS ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


προμήθεια χαλύβδινων σωλήνων και σας καλεί να καταθέσετε προσφορές.


«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ R20-D(B)


«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019/2020»


προμήθεια εντύπων και φακέλων.


«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ R20-D»


«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2019-20»


«Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών οδοστρώματος στο Δήμο Κοζάνης 2019-2020»


«NEΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚO ΔIΚΤΥΟ YΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΤΟΥ ΔHΜΟΥ ΚΟΖAΝΗΣ»


ανόρυξη δυο ερευνητικών γεωτρήσεων.


«Ομάδα Α. Προμήθεια ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και Ομάδα Β. ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ»,


«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»


«Προμήθεια Γραφικής ύλης» για 14 μήνες. Και σας καλεί να καταθέσετε προσφορές.


«ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» για την περίοδο 2019/2020.


«προμήθεια ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Τ/Θ ΚΟΖΑΝΗΣ»