ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

Το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Κοζάνης χωρίζεται σε 46 επί μέρους ζώνες ύδρευσης. Ζώνη ύδρευσης θεωρείται μια γεωγραφικά καθορισμένη περιοχή,
εντός της οποίας, το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης εισέρχεται από μία ή περισσότερες πηγές και η ποιότητα του νερού μπορεί να θεωρηθεί ως περίπου
ομοιόμορφη. Παρακάτω θα βρείτε τις πιο πρόσφατες αναλύσεις του νερού σε κάθε μία από τις 46 υφιστάμενες ζώνες ύδρευσης:

Α/Α ΖΩΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΚΑΣΤΗ ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
1 Ζ1_ΥΔΡΑ1 ΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΑΙ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ)
2 Ζ2_ΥΔΡΒ2 ΠΤΕΛΕΑ - ΟΙΝΟΗ
3 Ζ3_ΥΔΡΒ3 ΑΡΓΙΛΟΣ
4 Ζ4_ΥΔΡΒ3 ΒΑΤΕΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
5 Ζ5_ΥΔΡΒ3 ΒΑΤΕΡΟ ΔΥΤΙΚΟ
6 Ζ6_ΥΔΡΒ3 ΖΕΠ - Ν. ΚΛΕΙΤΟΣ
7 Ζ7_ΥΔΡΒ4 ΚΑΡΥΔΙΤΣΑ
8 Ζ8_ΥΔΡΒ5 ΚΟΙΛΑ - ΚΑΡΔΙΑ - ΕΞΟΧΗ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ
9 Ζ9_ΥΔΡΒ5 Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗ
10 Ζ10_ΥΔΡΒ6 ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ
11 Ζ11_ΥΔΡΒ7 Ν. ΧΑΡΑΥΓΗ
12 Ζ12_ΥΔΡΒ8 ΠΕΤΡΑΝΑ
13 Ζ13_ΥΔΡΒ8 ΒΙΠΕ ΠΕΤΡΑΝΩΝ
14 Ζ14_ΥΔΡΒ9 ΚΡΟΚΟΣ - ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙ
15 Ζ15_ΥΔΡΒ9 ΑΝΩ ΚΩΜΗ - ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ - ΣΠΑΡΤΟ
16 Ζ16_ΥΔΡΒ9 ΚΑΙΣΑΡΙΑ - ΚΗΠΟΣ
17 Ζ17_ΥΔΡΒ9 ΜΗΛΙΑ
18 Ζ18_ΥΔΡΒ10 ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ
19 Ζ19_ΥΔΡΒ10 ΛΕΒΕΝΤΗΣ - ΚΑΠΝΟΧΩΡΙ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ - ΣΚΑΦΗ - ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ - ΑΥΓΗ - ΚΙΣΣΑ ΥΨ.ΖΩΝΗ
20 Ζ20_ΥΔΡΒ10 ΚΟΙΛΑΔΑ - ΚΡΕΜΑΣΤΗ - ΚΙΣΣΑ - ΧΑΜ.ΖΩΝΗ
21 Ζ21_ΥΔΡΒ10 ΒΟΣΚΟΧΩΡΙ - ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΣ
22 Ζ22_ΥΔΡΒ10 ΡΥΑΚΙΟ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23 Ζ23_ΥΔΡΒ10 ΑΚΡΙΝΗ
24 Ζ24_ΥΔΡΒ10 ΓΑΛΑΝΙ
25 Ζ25_ΥΔΡΓ11 ΑΛΩΝΑΚΙΑ
26 Ζ26_ΥΔΡΓ12 ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ
27 Ζ27_ΥΔΡΓ13 ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ ΚΗΠΑΡΙ
28 Ζ28_ΥΔΡΓ13 ΣΚΗΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑΣ
29 Ζ29_ΥΔΡΓ14 ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ
30 Ζ30_ΥΔΡΓ15 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ
31 Ζ31_ΥΔΡΓ16 ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΝ
32 Ζ32_ΥΔΡΓ17 ΚΑΛΑΜΙΑ
33 Ζ33_ΥΔΡΓ18 ΛΥΓΕΡΗ
34 Ζ34_ΥΔΡΓ19 ΑΙΑΝΗ ΥΨ.ΖΩΝΗ
35 Ζ35_ΥΔΡΓ19 ΑΙΑΝΗ ΧΑΜ.ΖΩΝΗ
36 Ζ36_ΥΔΡΓ20 ΡΥΜΝΙΟ
37 Ζ37_ΥΔΡΓ21 ΧΡΩΜΙΟ
38 Ζ38_ΥΔΡΓ22 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
39 Ζ39_ΥΔΡΓ22 ΚΕΡΑΣΙΑ
40 Ζ41_ΥΔΡΓ23 ΚΤΕΝΙ
41 Ζ42_ΥΔΡΓ24 ΡΟΔΙΑΝΗ
42 Ζ43_ΥΔΡΓ25 ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ
43 Ζ44_ΥΔΡΓ25 ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ - ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ
44 Ζ45_ΥΔΡΓ26 ΛΙΒΕΡΑ - ΣΙΔΕΡΑ - ΚΤΕΝΑΣ
45 Ζ46_ΥΔΡΓ27 ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ - ΑΝΑΤΟΛΗ - ΠΥΡΓΟΣ - ΣΤΑΥΡΩΤΗ
46 Ζ47_ΥΔΡΓ28 ΔΡΕΠΑΝΟ