Τηλεθέρμανση

THΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ

Επενδύθηκαν πάνω από 75 εκατ. ευρώ από το 1992 μέχρι σήμερα.

Πάνω από 75 εκατ. ευρώ (σ. σ. σε σημερινές τιμές 110 εκατ. ευρώ, περίπου) επενδύθηκαν από το 1992 μέχρι σήμερα στην Τηλεθέρμανση Κοζάνης, που λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία από το 1993 θερμαίνοντας 25.000, περίπου, διαμερίσματα, σε ένα σύνολο 4.900, περίπου, κτιρίων. Τα χρήματα αυτά προήλθαν από ευρωπαϊκά προγράμματα, το Π.Δ.Ε. και ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ και απέφεραν:

 • Τις εγκαταστάσεις ατμοληψίας από τις μονάδες ΙΙΙ ΙV και V του ΑΗΣ/ΔΕΗ Αγ. Δημητρίου
 • Λεβητοστάσιο αιχμής
 • Αντλιοστάσια μεταφοράς και διανομής
 • Δίκτυο τροφοδότησης και διανομής, συνολικού μήκους σωλήνων πάνω από 450 χιλιόμετρα.

Τεχνικό πρόγραμμα 2010

Το τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑΚ για την Τ/Θ το 2010 προβλέπει την ολοκλήρωση της κατασκευής των βοηθητικών αντλιοστασίων, καθώς και την κατασκευή 2ου επαναποθηκευτή θερμότητας 1.600 m3 και 50 παροχών στο υφιστάμενο δίκτυο διανομής Τ/Θ. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται στα 7.000.000 ευρώ.

Περίοδος 2002-2009

Από το 2002 μέχρι σήμερα η ΔΕΥΑΚ προχώρησε στην επέκταση του συστήματος της Τ/Θ με τα έργα:

 1. «Εξοικονόμηση Ενέργειας με βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών, και επεκτάσεις δικτύων Τ/Θ, για την πρόσκτηση νέων καταναλωτών υποκαθιστώντας το πετρέλαιο θέρμανσης», προϋπολογισμού 24 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε κατά 35% από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και το υπόλοιπο 65% από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ.
 2. «Επέκταση δικτύων τηλεθέρμανσης για την εξοικονόμηση ενέργειας, υποκαθιστώντας το πετρέλαιο θέρμανσης», προϋπολογισμού 7.000.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε κατά 35% από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και το υπόλοιπο 65% από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ.

Με τα έργα αυτό υλοποιήθηκαν:

Η επέκταση του συστήματος μεταφοράς θερμού νερού από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου στην πόλη της Κοζάνης με την κατασκευή δεύτερου αγωγού μεταφοράς, διπλασιάζοντας τη δυνατότητα μεταφοράς θερμότητας από τα 70MW σε 140 MW.


Η προμήθεια και η εγκατάσταση ενός νέου λέβητα ισχύος 27,5 MW στο λεβητοστάσιο αιχμής, χάρη στον οποίο η συνολική εφεδρεία του συστήματος διατηρείται σε επίπεδα πάνω από το 50% της εμφανιζόμενης μέγιστης ζήτησης.

Η κατασκευή νέου δικτύου διανομής Τ/Θ στον οικισμό της Νέας Χαραυγής, δυναμικότητας 300 κτιρίων και με συνολικό μήκος σωλήνων διανομής 30 χλμ.


Η κατασκευή δικτύου διανομής Τ/Θ στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλης της Κοζάνης. Το δίκτυο αυτό μπορεί να τροφοδοτήσει τουλάχιστον 1.700 κτίρια, ενώ το συνολικό του μήκος φτάνει τα 155 χιλιόμετρα.
Η προμήθεια και η εγκατάσταση 2.200 θερμικών υποσταθμών που τροφοδότησαν 500.000 επιπλέον θερμαινόμενα τετραγωνικά μέτρα οικοδομών.

Η κατασκευή εναποθηκευτή θερμότητας 1.600 m3, ενεργειακής χωρητικότητας 70 MWΗ.

Τηλεθέρμανση: Οικονομία και προστασία του περιβάλλοντος

Η λειτουργία της Τ/Θ ωφελεί τόσο την Κοζάνη και τους κατοίκους της, όσο και την εθνική μας οικονομία, διότι

 • Αναβαθμίστηκε η ποιότητα ζωής των κατοίκων που απολαμβάνουν ένα καθαρότερο περιβάλλον, απαλλαγμένο από τις καμινάδες των κεντρικών θερμάνσεων που λειτουργούσαν με μαζούτ και πετρέλαιο, που επιβάρυναν την ήδη επιβαρημένη από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ ατμόσφαιρα μας.
 • Οι κάτοικοι της Κοζάνης δαπάνησαν για τη θέρμανση τους 65 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα, αυξάνοντας ανάλογα το διαθέσιμο εισόδημα τους. Στο μέλλον και κάθε χρόνο το ποσό αυτό θα είναι 10 εκατ. ευρώ, περίπου.
 • Εξοικονομήθηκε συνάλλαγμα λόγω μη κατανάλωσης 380.000 τόνων πετρελαίου θέρμανσης. Κάθε χρόνο θα εξοικονομούνται 32.000 τόνοι πετρελαίου θέρμανσης.
 • Δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας, άμεσα και έμμεσα, και δόθηκε νέα ώθηση στην εμπορική και βιοτεχνική δραστηριότητα της πόλης.
 • Από το 1994 απασχολούνται σαράντα εργαζόμενοι για τη λειτουργία του συστήματος και υπολογίζεται ότι στην κατασκευή του έργου από το 1993 μέχρι σήμερα απασχολήθηκαν πάνω από 100 άτομα, ανά έτος.
 • Υπάρχει η δυνατότητα της περαιτέρω ανάπτυξης της περιοχής με πολλαπλές δραστηριότητες, στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, όπως είναι τα θερμοκήπια, τα ξηραντήρια κ.α.

Η Τηλεθέρμανση Κοζάνης είναι ένα έργο που:

 • Συμβάλει αποφασιστικά στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
 • Δημιούργησε και θα δημιουργεί συνεχώς νέες θέσεις εργασίας
 • Δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους της πόλης να απολαμβάνουν τη θέρμανση τους, εξοικονομώντας ένα σημαντικό χρηματικό ποσό.

Κατεβάστε την παρουσίαση, σε μορφή  (PPT)

16 Χρόνια Λειτουργίας της Τηλεθέρμανσης Κοζάνη