Πληροφορίες λογαριασμών

1.    Εάν ο λογαριασμός ύδρευσης δεν αναγράφει τα σωστά στοιχεία καταναλωτή παρακαλούμε απευθυνθείτε στο τμήμα καταναλωτών στα γραφεία της επιχείρησης.

2.    Σε περίπτωση που ένας καταναλωτής διαδεχθεί τον προηγούμενο ένοικο του ακινήτου πρέπει να προσέλθει άμεσα στην επιχείρηση στο τμήμα καταναλωτών για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εκδίδεται ο λογαριασμός στο όνομά του.

3.    Ο λογαριασμός ύδρευσης αποστέλλεται μέσω του ταχυδρομείου. Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής του λογαριασμού σας ή προτίμησης άλλης διεύθυνσης επίδοσης παρακαλούμε απευθυνθείτε  στο τμήμα καταναλωτών στα γραφεία της επιχείρησης.

4.    Όταν επισκέπτεστε τα γραφεία της επιχείρησης είναι χρήσιμο να προσκομίζετε λογαριασμό ύδρευσης ή τηλεθέρμανσης.