ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού
Για την παροχή υπηρεσιών
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ / ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2023»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα

Αναλυτική Διακήρυξη σε μορφή (pdf) . . . . . . . . . ΕΔΩ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (doc) . . . . . . .  ΕΔΩ