ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΕΥΑΚ),
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΈΞΥΠΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΤΩΝ-ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΑΥΓΕΙΑΣ)

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα :

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (PDF)   εδώ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (DOCX)   εδώ
3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (DOCX)   εδώ