Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου   Διακοπή υδροδότησης σε τμήμα της οδού Δορυλαίου & σε τμήμα της οδού Σμύρνης, 13.00 έως 18.00, για τον εκσυγχρονισμό φρεατίων ύδρευσης.

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου Διακοπή υδροδότησης σε τμήμα της οδού Δορυλαίου & σε τμήμα της οδού Σμύρνης, 13.00 έως 18.00, για τον εκσυγχρονισμό φρεατίων ύδρευσης.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Η Δ.Ε.Υ.Α Κοζάνης ενημερώνει τους πολίτες της Κοζάνης, που διαμένουν στο τμήμα της οδού Δορυλαίου, από τη διασταύρωση της με την οδό Φιλιππουπόλεως έως τη διασταύρωση της με την οδό Σμύρνης, και στο τμήμα της οδού Σμύρνης από τη διασταύρωση της με την οδό Νικομήδειας έως τη διασταύρωση της με την οδό Περγάμου ότι σήμερα Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022  θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης από τις 13.00  έως τις 18.00, λόγω των εργασιών που πρέπει να γίνουν για τον εκσυγχρονισμό (τοποθέτηση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού) ορισμένων κεντρικών φρεατίων του δικτύου ύδρευσης,

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Από την

ΔΕΥΑΚ