Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου   Διακοπή υδροδότησης σε τμήμα της οδού Προύσης & σε τμήμα της οδού Πανόρμου, 09.00 έως 14.00, για τον εκσυγχρονισμό φρεατίων ύδρευσης.

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου Διακοπή υδροδότησης σε τμήμα της οδού Προύσης & σε τμήμα της οδού Πανόρμου, 09.00 έως 14.00, για τον εκσυγχρονισμό φρεατίων ύδρευσης.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Η Δ.Ε.Υ.Α Κοζάνης ενημερώνει τους πολίτες της Κοζάνης, που διαμένουν στο τμήμα της οδού Προύσης, από τη διασταύρωση της με την οδό Κωνσταντινουπόλεως έως τη διασταύρωση της με την οδό Σμύρνης, και στο τμήμα της οδού Πανόρμου από τη διασταύρωση της με την οδό Περγάμου έως τη διασταύρωση της με την οδό Σμύρνης ότι σήμερα Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022  θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης από τις 09.00  έως τις 14.00, λόγω των εργασιών που πρέπει να γίνουν για τον εκσυγχρονισμό (τοποθέτηση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού) ορισμένων κεντρικών φρεατίων του δικτύου ύδρευσης,

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Από την

ΔΕΥΑΚ