Χαιρετισμός Γενικού Διευθυντή

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ

Από τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας της (1988) η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης υπηρετεί σταθερά το βασικό της στόχο που είναι η παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών προς τους πολίτες του Δήμου Κοζάνης στους ευαίσθητους και κρίσιμους τομείς της ύδρευσης, της αποχέτευσης, της τηλεθέρμανσης και προστασίας του περιβάλλοντος (βιολογικοί καθαρισμοί), υλοποιώντας αντίστοιχα έργα συνολικής δαπάνης 160 εκατ. ευρώ μέχρι σήμερα.
Παράλληλα, μέσα από μια σειρά έργων και στοχευμένων ενεργειών μεριμνά για τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και την ελαχιστοποίηση του μη ανταποδοτικού νερού, ενώ βασικό της μέλημα αποτελεί η εξοικονόμηση πόρων αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο εθνικό ή ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο και περιορίζοντας όσο το δυνατόν το κόστος λειτουργίας της.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. θεμελιώθηκε σε ισχυρές βάσεις και γι’ αυτό παρά τις δύσκολες συνθήκες του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος παραμένει ένας σταθερός πυλώνας ανάπτυξης και απασχόλησης για την περιοχή μας που θα συνεχίσει να εγγυάται και στο μέλλον την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε καίριους τομείς του Δήμου Κοζάνης.

Γιώργος Παυλίδης
Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑΚ