Ιανουάριος 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

16 Ιανουαρίου 2013

Σε δημοσίευμα της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης στις 3-1-2013 . . . . .