Δομή της ΔΕΥΑΚ

Δομή της ΔΕΥΑΚ

Ματιάκης Παναγιώτης

Πρόεδρος Δ.Σ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.


Μέλη

Κορωνίδης Δημήτριος

Τσανακτσίδης Κυριάκος

Παπαδοπούλου Ελένη

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Παπανικολάου Χρύσα

Βαρτζώκας Γεώργιος

Μυροφορίδης Ιωάννης

Σουλτάνα Βεντούλη

Στημονιάρης Δημήτριος

Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας

Γκουντιός Ιωάννης

Εκπρόσωπος Εργαζομένων