Δομή της ΔΕΥΑΚ

Δομή της ΔΕΥΑΚ

Κυτίδης Κων/νος

Πρόεδρος

Παφύλης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος


Μέλη

Βαλαής Γεώργιος

Βεντούλη Σουλτάνα

Χατζηγιαννάκης Αργύριος

Δουγαλής Γεώργιος

Χατζής Σωτήρης

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Καλαμπούκας Πάσχος

Παπαντωνίου Παναγιώτα

Γιάννος Μιχαήλ

εκπρόσωπος συνταξιούχων

Τομπουλίδου Παρθένα