Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης

Προσπαθώντας να βελτιώσουμε το επίπεδο εξυπηρέτησης, αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών που σας παρέχουμε,
θα θέλαμε να μας βοηθήσετε συμπληρώνοντας ανώνυμα το παρακάτω ερωτηματολόγιο ή σε περίπτωση που έχετε κάποιο παράπονο,
το έντυπο παραπόνου

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα, σε μορφή (PDF)