Χρήσιμα Τηλέφωνα

Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Τηλεφωνικό κέντρο – Πληροφορίες2461 0 51500
Fax2461 0 51550
Πρόεδρος Δ.Σ.2461 0 51528proedros@deyakoz.g
Γενικός διευθυντής2461 0 51502gpavld@deyakoz.g

Διοικητική & Οικονομική Υπηρεσία

Διευθυντής2461 0 51512dkaragian@deyakoz.g
Προϊστάμενος λογιστηρίου2461 0 51511spatav@deyakoz.g
Προϊστάμενος τμήματος διοίκησης2461 0 51519nnikol@deyakoz.g
Προϊστάμενος τμήματος πελατείας2461 0 51518kathan@deyakoz.g
Ταμείο2461 0 51510
Πρωτόκολλο2461 0 51517
Προϊστάμενος τμήματος μηχανογράφησης2461 0 51520fotis@deyakoz.g
Γραφείο προμηθειών2461 0 51540stoliop@deyakoz.g
Αποθήκη2461 0 51570disdou@deyakoz.g

Τεχνική Υπηρεσία

Διευθυντής2461 0 51543ggan@deyakoz.g
Προϊστάμενος τμήματος αποχέτευσης2461 0 51530ndiafas@deyakoz.g
Προϊστάμενος τμήματος ύδρευσης2461 0 51531atsiftsis@deyakoz.g
Προϊστάμενος τμήματος Η/Μ συντήρησης2461 0 51503hmtasos@deyakoz.g
Βλάβες δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης2461 0 51538avekas@deyakoz.g
Βλάβες δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης6946 501 151
(εκτός ωραρίου εργασίας)6946 501 152
Βιολογικός καθαρισμός2461 0 64331-2ebagav@deyakoz.g
Γραφείο συνδέσεων ύδρευσης – αποχέτευσης2461 0 51534eroub@deyakoz.g

Υπηρεσία Τηλεθέρμανσης

Διευθυντής2461 0 51542lkypir@deyakoz.g
Προϊστάμενος τμήματος πελατείας2461 0 51504hranton@deyakoz.g
Γραφείο ενημέρωσης τηλεθέρμανσης2461 0 51507jvarsam@deyakoz.g
Πληροφορίες – συμβόλαια2461 0 51504hranton@deyakoz.g
Βλάβες τηλεθέρμανσης κτιρίων (και ως τηλεφωνητής εκτός ωραρίου εργασίας)2461 0 51555
Μόνο Διαρροές εξωτερικού δικτύου διανομής τηλεθέρμανσης2461 0 51533tpetal@deyakoz.g
Μόνο Διαρροές εξωτερικού δικτύου διανομής τηλεθέρμανσης (εκτός ωραρίου εργασίας)6946 501 158