Χρήσιμα Τηλέφωνα

Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Τηλεφωνικό κέντρο – Πληροφορίες 2461 0 51500
Fax 2461 0 51550
Πρόεδρος Δ.Σ. 2461 0 51528

proedros@deyakoz.gr

Γενικός διευθυντής 2461 0 51501

gpavld@deyakoz.gr

Διοικητική & Οικονομική Υπηρεσία

Διευθυντής 2461 0 51511

spatav@deyakoz.gr

Προϊστάμενος λογιστηρίου 2461 0 51566

temman@deyakoz.gr

Προϊστάμενος τμήματος διοίκησης 2461 0 51519 fotinig@deyakoz.gr
Προϊστάμενος τμήματος πελατείας 2461 0 51518 kathan@deyakoz.gr
Ταμείο 2461 0 51510
Πρωτόκολλο 2461 0 51517
Προϊστάμενος τμήματος μηχανογράφησης 2461 0 51520 fotis@deyakoz.gr
Γραφείο προμηθειών 2461 0 51540 stoliop@deyakoz.gr
Αποθήκη 2461 0 51570 disdou@deyakoz.gr
Τηλέφωνα Εξυπηρέτηαης Καταναλωτών

2461 0 51568

24610 51567

24610 51505

24610 51522

24610 51565

24610 51561

24610 51551

vnitsa@deyakoz.gr

amatina@deyakoz.gr

Τεχνική Υπηρεσία

Διευθυντής 2461 0 51543 ggan@deyakoz.gr
Προϊστάμενος τμήματος αποχέτευσης 2461 0 51530 ndiafas@deyakoz.gr
Προϊστάμενος τμήματος ύδρευσης 2461 0 51531 atsiftsis@deyakoz.gr
Προϊστάμενος τμήματος Η/Μ συντήρησης 2461 0 51548 ksiomou@deyakoz.gr
Βλάβες δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης

2461 0 51538

24610 51534

24610 51552

avekas@deyakoz.gr
Βλάβες δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης 6946 501 151
(εκτός ωραρίου εργασίας) 6946 501 152
Βιολογικός καθαρισμός 2461 0 64331-2 ebagav@deyakoz.gr
Γραφείο συνδέσεων ύδρευσης – αποχέτευσης 2461 0 51534 eroub@deyakoz.gr

Υπηρεσία Τηλεθέρμανσης

Διευθυντής 2461 0 51523 vpanousis@deyakoz.gr
Προϊστάμενος τμήματος πελατείας 2461 0 51555 hranton@deyakoz.gr
Πληροφορίες τηλεθέρμανσης – συμβόλαια 2461 0 51555 hranton@deyakoz.gr
Βλάβες τηλεθέρμανσης κτιρίων (και ως τηλεφωνητής εκτός ωραρίου εργασίας) 2461 0 51555
Μόνο Διαρροές εξωτερικού δικτύου διανομής τηλεθέρμανσης 2461 0 51533 tpetal@deyakoz.gr
Μόνο Διαρροές εξωτερικού δικτύου διανομής τηλεθέρμανσης (εκτός ωραρίου εργασίας) 6946 501 158