Ζώνες Προστασίας Υδροσημείων

Ανάρτηση Χαρτών με τις Οριστικές ζώνες Προστασίας Υδροσημείων της ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗ
Κατεβάστε τα ακόλουθα αρχεία σε μορφή pdf

  • ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Γεωτρησεις Βαθυλάκκου (PDF) . . . . . . . . . .  ΕΔΩ
  • ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Πηγές Γκιώνας (PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΕΔΩ
  • ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Πηγές Ερμακιάς (PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΕΔΩ
  • ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Πηγές Ζ. Πηγής (PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ

Δείτε την χωροθέτηση τωνπαραπάνω ζωνών στο χάρτη . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ