Ποιότητα πόσιμου νερού

Ποιότητα πόσιμου νερού


Αναλύσεις ανα περιοχή

Το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Κοζάνης χωρίζεται σε 46 επί μέρους ζώνες ύδρευσης. Ζώνη ύδρευσης θεωρείται μια γεωγραφικά καθορισμένη περιοχή, εντός της οποίας, το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης εισέρχεται από μία ή περισσότερες πηγές και η ποιότητα του νερού μπορεί να θεωρηθεί ως περίπου ομοιόμορφη. Παρακάτω θα βρείτε τις πιο πρόσφατες αναλύσεις του νερού σε κάθε μία από τις 46 υφιστάμενες ζώνες ύδρευσης:

ΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΑΙ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ)

 

 

Κωδικός ζώνης: Ζ1_ΥΔΡΑ1

 

ΠΤΕΛΕΑ - ΟΙΝΟΗ

 

Κωδικός ζώνης: Ζ2_ΥΔΡΒ2

 

ΑΡΓΙΛΟΣ

 

 

Κωδικός ζώνης: Ζ3_ΥΔΡΒ3

 

ΒΑΤΕΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

 

Κωδικός ζώνης: Ζ4_ΥΔΡΒ3

 

ΒΑΤΕΡΟ ΔΥΤΙΚΟ

 

Κωδικός ζώνης: Ζ5_ΥΔΡΒ3

 

ΖΕΠ - Ν. ΚΛΕΙΤΟΣ

 

Κωδικός ζώνης: Ζ6_ΥΔΡΒ3

 

ΚΑΡΥΔΙΤΣΑ

 

Κωδικός ζώνης: Ζ7_ΥΔΡΒ4

 

ΚΟΙΛΑ - ΚΑΡΔΙΑ - ΕΞΟΧΗ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ

 

Κωδικός ζώνης: Ζ8_ΥΔΡΒ5

 

Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗ

 

Κωδικός ζώνης: Ζ9_ΥΔΡΒ5

 

ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ

 

Κωδικός ζώνης: Ζ10_ΥΔΡΒ6

 

Ν. ΧΑΡΑΥΓΗ

 

 

Κωδικός ζώνης: Ζ11_ΥΔΡΒ7

 

ΠΕΤΡΑΝΑ

 

 

Κωδικός ζώνης: Ζ12_ΥΔΡΒ8

 

ΒΙΠΕ ΠΕΤΡΑΝΩΝ

 

Κωδικός ζώνης: Ζ13_ΥΔΡΒ8

 

ΚΡΟΚΟΣ - ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙ

 

Κωδικός ζώνης: Ζ14_ΥΔΡΒ9

 

ΑΝΩ ΚΩΜΗ - ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ - ΣΠΑΡΤΟ

 

 

Κωδικός ζώνης: Ζ15_ΥΔΡΒ9

 

ΚΑΙΣΑΡΙΑ - ΚΗΠΟΣ

 

 

Κωδικός ζώνης: Ζ16_ΥΔΡΒ9

 

ΜΗΛΙΑ

 

Κωδικός ζώνης: Ζ17_ΥΔΡΒ9

 

ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ

 

Κωδικός ζώνης: Ζ18_ΥΔΡΒ10

 

ΛΕΒΕΝΤΗΣ - ΚΑΠΝΟΧΩΡΙ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ - ΣΚΑΦΗ - ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ - ΑΥΓΗ - ΚΙΣΣΑ ΥΨ.ΖΩΝΗ

 

Κωδικός ζώνης: Ζ19_ΥΔΡΒ10

 

ΚΟΙΛΑΔΑ - ΚΡΕΜΑΣΤΗ - ΚΙΣΣΑ - ΧΑΜ.ΖΩΝΗ

 

Κωδικός ζώνης: Ζ20_ΥΔΡΒ10

 

ΒΟΣΚΟΧΩΡΙ - ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΣ

 

Κωδικός ζώνης: Ζ21_ΥΔΡΒ10

 

ΡΥΑΚΙΟ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

Κωδικός ζώνης: Ζ22_ΥΔΡΒ10

 

ΑΚΡΙΝΗ

 

Κωδικός ζώνης: Ζ23_ΥΔΡΒ10

 

ΓΑΛΑΝΙ

 

 

Κωδικός ζώνης: Ζ24_ΥΔΡΒ10

 

ΑΛΩΝΑΚΙΑ

 

 

Κωδικός ζώνης: Ζ25_ΥΔΡΓ11

 

ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ

 

 

Κωδικός ζώνης: Ζ26_ΥΔΡΓ12

 

ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ ΚΗΠΑΡΙ

 

 

Κωδικός ζώνης: Ζ27_ΥΔΡΓ13

 

ΣΚΗΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑΣ

 

Κωδικός ζώνης: Ζ28_ΥΔΡΓ13

 

ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ

 

 

Κωδικός ζώνης: Ζ29_ΥΔΡΓ14

 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

 

Κωδικός ζώνης: Ζ30_ΥΔΡΓ15

 

ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΝ

 

 

Κωδικός ζώνης: Ζ31_ΥΔΡΓ16

 

ΚΑΛΑΜΙΑ

 

 

Κωδικός ζώνης: Ζ32_ΥΔΡΓ17

 

ΛΥΓΕΡΗ

 

Κωδικός ζώνης: Ζ33_ΥΔΡΓ18

 

ΑΙΑΝΗ ΥΨ.ΖΩΝΗ

 

 

Κωδικός ζώνης: Ζ34_ΥΔΡΓ19

 

ΑΙΑΝΗ ΧΑΜ.ΖΩΝΗ

 

Κωδικός ζώνης: Ζ35_ΥΔΡΓ19

 

ΡΥΜΝΙΟ

 

Κωδικός ζώνης: Ζ36_ΥΔΡΓ20

 

ΧΡΩΜΙΟ

 

Κωδικός ζώνης: Ζ37_ΥΔΡΓ21

 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

Κωδικός ζώνης: Ζ38_ΥΔΡΓ22

 

ΚΕΡΑΣΙΑ

 

 

Κωδικός ζώνης: Ζ39_ΥΔΡΓ22

 

ΚΤΕΝΙ

 

Κωδικός ζώνης: Ζ41_ΥΔΡΓ23

 

ΡΟΔΙΑΝΗ

 

 

Κωδικός ζώνης: Ζ42_ΥΔΡΓ24

 

ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ

 

Κωδικός ζώνης: Ζ43_ΥΔΡΓ25

 

ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ - ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ

 

 

Κωδικός ζώνης: Ζ44_ΥΔΡΓ25

 

ΛΙΒΕΡΑ - ΣΙΔΕΡΑ - ΚΤΕΝΑΣ

 

Κωδικός ζώνης: Ζ45_ΥΔΡΓ26

 

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ - ΑΝΑΤΟΛΗ - ΠΥΡΓΟΣ - ΣΤΑΥΡΩΤΗ

 

 

Κωδικός ζώνης: Ζ46_ΥΔΡΓ27

 

ΔΡΕΠΑΝΟ

 

 

Κωδικός ζώνης: Ζ47_ΥΔΡΓ28

 

Το Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης διενεργεί σε μόνιμη βάση ελέγχους (δειγματοληψίες) στο πόσιμο νερό των δικτύων ύδρευσης που διαθέτει η ΔΕΥΑΚ στους κατοίκους του Δήμου Κοζάνης. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται είτε στο εργαστήριο ανάλυσης νερού της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, είτε αναθέτονται, μετά από διαγωνισμό, σε συνεργαζόμενα ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια.

Επίσης, η παρουσία και το επίπεδο τιμών της συγκέντρωσης του υπολειμματικού χλωρίου στο νερό ελέγχονται σε αντιπροσωπευτικά σημεία όλων των δικτύων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και να μην θίγεται η προστασία της ανθρώπινης υγείας. Η μικροβιολογική καταλληλότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Κοζάνης, ελέγχεται με την καταμέτρηση μικροβιακών δεικτών σε πλήθος δειγμάτων που συγκεντρώνονται στο εργαστήριο της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης κάθε εβδομάδα.

Η υφιστάμενη υποδομή του εργαστηρίου περιλαμβάνει :

  • Αγωγιμόμετρο,
  • Πεχάμετρο,
  • Θολερόμετρο,
  • Μετρητές υπολειμματικού χλωρίου,
  • Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους – ορατού
  • Συσκευές για ολοκληρωμένη μικροβιολογική ανάλυση

(μετρητή αποικιών, λάμπα υπεριώδους, θάλαμο νηματικής ροής, συστοιχία διήθησης, αυτόκλειστο για υγρή αποστείρωση και κλίβανο ξηρής αποστείρωσης, επωαστικούς κλιβάνους, στήλη απιονισμού κλπ).

Το εργαστήριο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εκτελεί τη δοκιμαστική παρακολούθηση της ποιότητας του νερού (μικροβιολογικές αναλύσεις, αμμωνία, θολότητα, αγωγιμότητα, pH, χρώμα, οσμή και γεύση και λοιπές αναλύσεις) ενώ οι υπόλοιπες εξειδικευμένες αναλύσεις (που αφορούν την ελεγκτική και συμπληρωματική παρακολούθηση του νερού, όπως ορίζονται από τις υγειονομικές διατάξεις), διεξάγονται από εξωτερικά, διαπιστευμένα εργαστήρια (δηλ. εργαστήρια που διαθέτουν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025), με συχνότητα που ορίζεται από τις προαναφερθείσες υγειονομικές διατάξεις και εξαρτάται από τη μέση ημερήσια κατανάλωση νερού.