Αποχέτευση

Αποχέτευση

Τα έργα αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας  που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. καλύπτουν όλους τους οικισμούς του Δήμου Κοζάνης από ένα εκτεταμένο και σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης το οποίο σέβεται και προστατεύει το περιβάλλον και συγχρόνως διασφαλίζει άριστες υγειονολογικές συνθήκες για τους κατοίκους λόγω της ασφαλούς συλλογής και της επεξεργασίας των λυμάτων μέσω εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού. Με τα έργα αυτά:

  • ακολουθήθηκε πλήρως η κατευθυντήρια γραμμή της συγχρηματοδοτούμενης πράξης που είναι η ενθάρρυνση της βιώσιμης χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων και η ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος
  • αντιμετωπίστηκε πλήρως το θέμα της αποχέτευσης ακάθαρτων λυμάτων οικισμών του Δήμου Κοζάνης που αντιμετώπιζαν οξύ πρόβλημα με τη συλλογή και την ανεξέλεγκτη διάθεση των ακάθαρτων λυμάτων
  • υπάρχουν σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη καθώς δεν απορρέουν στον υπόγειο υδροφορέα αλλά ούτε και στον Αλιάκμονα μέσω των ρεμάτων ανεπεξέργαστα λύματα, τα οποία πλέον οδηγούνται στους Βιολογικούς Καθαρισμούς
  • αναβαθμίστηκαν οι συνθήκες υγιεινής διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής αφού δεν υπάρχουν απορρέοντα λύματα ως εστίες μόλυνσης και οι γεωτρήσεις ύδατος δεν κινδυνεύουν από ενδεχόμενη μόλυνση
  • μεγάλωσε οικονομικά η αξία της γης και επεκτάθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης αγροτεμαχίων και τα όμβρια ύδατα που καταλήγουν στα ρέματα χρησιμοποιούνται πλέον ανεπιφύλακτα για την άρδευση των καλλιεργειών.