Ισολογισμός

Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2019

Κατεβάστε τον ισολογισμό τουέτους 2019 σε μορφή (pdf)

Ισολογισμός 2019  Λήψη