Ισολογισμός

 

Κατεβάστε τους παρακάτω ισολογισμούς σε μορφή (pdf)

 

2022 – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

2021 – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

2020 – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

2019 – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

2018 – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

2017 – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

2016 – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

2015 – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

2014 – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

2014 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

2014 – ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

2014 – ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ