Διαγωνισμοί-Διακηρύξεις-Έργα

Ιστορικό Διακηρύξεων

Δείτε εδώ όλες τις διακηρύξεις για έργα και προμήθειες

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ,      π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ανοικτή διαδικασία Ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την σύναψη…
Read Morearrow_forward
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ GIS ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ GIS ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, όπως ορίζεται…
Read Morearrow_forward
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. για την εκπόνηση του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ…
Read Morearrow_forward
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ” (βενζίνη απλή αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης,…
Read Morearrow_forward
Ενεργειακός Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Ύδρευσης

Ενεργειακός Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Ύδρευσης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ) π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού…
Read Morearrow_forward
ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι τη με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω…
Read Morearrow_forward
Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ) π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού…
Read Morearrow_forward
Σύμβασης έργου με Μηχανικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΠΕ

Σύμβασης έργου με Μηχανικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΠΕ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για άρδευση…
Read Morearrow_forward