Υδρευση

Το νερό στην πόλη της Κοζάνης συλλέγεται από πηγές στην περιοχή του Δυτικού Βερμίου (Ερμακιά) και από νέες γεωτρήσεις αξιοποίησης του βαθέος καρστικού υδροφορέα στην περιοχή των Πετρανών. Οι δύο αυτές πηγές νερού βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από την πόλη της Κοζάνης. Σκεφτείτε ότι το νερό διανύει πάνω από 20 χιλιόμετρα για να φτάσει από την Ερμακιά και πάνω από 10 χιλιόμετρα για να μεταφερθεί από τη περιοχή των Πετρανών. Ως το 2007, η ΔΕΥΑΚ υδροδοτούσε την πόλη από γεωτρήσεις της περιοχής Σαριγκιόλ. Οι γεωτρήσεις όμως αυτές σταδιακά εγκαταλείφθηκαν, λόγω της καταστροφής του υδροφορέα Σαριγκιόλ από τις εξορυκτικές δραστηριότητες της ΔΕΗ. Έτσι η ΔΕΥΑΚ αναγκάστηκε να κατασκευάσει νέες γεωτρήσεις στη περιοχή των Πετρανών και νέο εξωτερικό δίκτυο για να μεταφέρει το νερό στην πόλη της Κοζάνης.

Τα νέα έργα υποδομής και η επάρκεια νερού Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. υλοποίησε μια σειρά μεγάλων έργων ύδρευσης τόσο στην πόλη της Κοζάνης όσο και στα Δημοτικά Διαμερίσματα, αξιοποιώντας πέρα από τα δικά της κεφάλαια και κάθε διαθέσιμο πόρο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Τα έργα που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. είχαν ως προτεραιότητες:

 • την επάρκεια παροχής καθαρού νερού
 • τη βελτιστοποίηση των συνθηκών υγιεινής διαβίωσης των κατοίκων
 • τη λειτουργική αρτιότητα του συστήματος
 • την ελαχιστοποίηση των διαρροών
 • την άμεση αποκατάσταση των βλαβών
 • την οικονομικότερη διαχείριση του συστήματος
 • την εξάλειψη των παράνομων συνδέσεων
 • την περιβαλλοντική προστασία από την υπεράντληση

Έργα που περιλαμβάνουν:

 • Συστήματα άντλησης νερού για την υδροδότηση του Δήμου Κοζάνης.
 • Γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, αγωγοί μεταφοράς, δεξαμενές, δίκτυα διανομής και όλα τα σύγχρονα συστήματα
 • Τηλεχειρισμού και ηλεκτρονικού ελέγχου που φέρνουν στις βρύσες των κατοίκων νερό άριστης ποιότητας και διασφαλίζουν τη σωστή διαχείριση του
 • Προστατεύουν τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα εξαλείφοντας τους κινδύνους έλλειψης νερού από την υπερεκμετάλλευση.

1. Το εξωτερικό υδρευτικό σύστημα που εξασφαλίζει νερό στο Δήμο Κοζάνης για τα επόμενα 40 χρόνια και περιλαμβάνει:

 • Εγκατάσταση υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων παροχής 200 m3/h σε εννέα (9) γεωτρήσεις στην περιοχή Αμυγδαλιές
 • Δύο (2) αντλιοστάσια για τη μεταφορά του νερού
 • Δύο δεξαμενές: α.Θέση «Κρεβατάκια», χωρητικότητας 9.000 m3 β. Θέση Αγ. Παρασκευή, χωρητικότητας 1.000 m3
 • Αγωγό μεταφοράς, 12.000 m, από ελατό χυτοσίδηρο Φ700, μεταφορικής ικανότητας 1.850 m3/h
 • Σύστημα αυτοματισμού σε όλο το δίκτυο και διασύνδεση του με το σύστημα κεντρικού ελέγχου της ΔΕΥΑΚ, για τηλεέλεγχο και αποτελεσματική επιτήρηση όλου του δικτύου.

2. Έργα στην πόλη

Κατασκευάστηκαν 32.000m εσωτερικού δικτύου στην Κοζάνη, σε περιοχές ενταγμένες στο εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο, αλλά και σε περιοχές οικιστικά και βιοτεχνικά αναπτυγμένες όπως οι περιοχές του Κασλά και του Σιόποτου και δεξαμενή χωρητικότητας 500 m3 στην περιοχή των Αγ. Θεοδώρων. Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στο εσωτερικό υδραγωγείο της πόλης με την τοποθέτηση ειδικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που παρέχει τη δυνατότητα της βέλτιστης διαχείρισης του εσωτερικού δικτύου της.

3. Έργα στα Δημοτικά Διαμερίσματα

Αντικαταστάθηκε το παλαιό εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στους οικισμούς Λευκόβρυσης, Λευκοπηγής, Πρωτοχωρίου, Βατερού, Αλωνακίων, Καρυδίτσας, Καλαμιάς, Ανθοτόπου, Κηπαρίου, Ξηρολίμνης, Κοίλων, Ν. Καρδιάς, Εξοχής, Μελισσίων, Οινόης, Πτελιάς, Σκήτης, Κοκκιναρά, Πετρανών και Μεταμόρφωσης, με 184.430 μ. σύγχρονου δικτύου, από υλικό τελευταίας τεχνολογίας HDPE 3ης γενιάς. Κατασκευάστηκαν 9 δεξαμενές σε Ξηρολίμνη, Πετρανά, Σκήτη, Βατερό, Ανθότοπο, Λευκόβρυση, Καρυδίτσα, Καλαμιά και Λυγερή και δημιουργήθηκε νέο εξωτερικό δίκτυο που συνδέει το εσωτερικό δίκτυο των οικισμών με αυτό της Κοζάνης. Σε όλο το εξωτερικό δίκτυο και τα αντλιοστάσια τοποθετήθηκαν συστήματα τηλεένδειξης και τηλεχειρισμού. Στους οικισμούς Καρυδίτσας, Κοίλων, Ν. Καρδιάς και Εξοχής κατασκευάστηκαν 17.500 m δικτύου αποχέτευσης.

Οι βασικοί στόχοι του έργου

 • Εξασφαλίζονται οι αναγκαίες πηγές υδροδότησης, καλύπτοντας απόλυτα τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Κοζάνης και αποφεύγεται ο κίνδυνος λειψυδρίας.
 • Γίνεται εξοικονόμηση του νερού με τη μείωση των διαρροών που συνεπάγεται και μείωση στην κατανάλωση ενέργειας.
 • Βελτιώνεται η ποιότητα του νερού
 • Βελτιώνονται οι συνθήκες υγιεινής του πληθυσμού.

 

Η χρήση του νερού στην ενέργεια – Τηλεθέρμανση

Το νερό στην Κοζάνη, εκτός από την ύδρευση των κατοίκων της, χρησιμοποιείται και στον τομέα της ενέργειας, ως μέσο για τη μεταφορά της. Συγκεκριμένα, στον ατμοηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, του Αγίου Δημητρίου της ΔΕΗ Α.Ε., πραγματοποιείται η ανάκτηση του μεγαλύτερου μέρους της θερμικής ενέργειας, που θα « χανόταν » από το κύκλωμα του ατμού. Η ανάκτηση γίνεται χρησιμοποιώντας νερό, το οποίο με τη θέρμανσή του φτάνει σε υψηλές θερμοκρασίες (περίπου 100 – 120°C ). Στη συνέχεια το ζεστό νερό κυκλοφορεί μέσω σωλήνων και φτάνει σε όλους τους καταναλωτές (κτίρια) που είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο της τηλεθέρμανσης. Η θερμότητα αυτή μεταφέρεται, αυξάνοντας τη θερμοκρασία στους χώρους των κτιρίων και παράγοντας ζεστό νερό για χρήση. Κατόπιν, το νερό που έχει χαμηλή θερμοκρασία (60 – 70°C), οδηγείται πάλι προς τον ατμοηλεκτρικό σταθμό για να ανακτήσει και πάλι θερμότητα. Παρατηρείται πως σε αυτή τη διαδικασία το νερό δεν καταναλώνεται, απλά ανακυκλώνεται!

ΔΕΥΑ Κοζάνης: στα βήματα της βιώσιμης διαχείρισης του νερού