Τηλεέλεγχος

ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ & ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Η ΔΕΥΑΚ στην προσπάθεια της να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στη διαχείριση και την εξοικονόμηση του νερού προχώρησε στην εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος τηλεχειρισμού και τηλεελέγχου του δικτύου ύδρευσης.

Στο σύστημα αυτό είναι συνδεδεμένο το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης, τα αντλιοστάσια, οι γεωτρήσεις και οι δεξαμενές.

Χάρη σ’ αυτό απ’ το control room υπάρχει η δυνατότητα του συνεχούς ελέγχου και του τηλεχειρισμού:

  • των παροχών
  • της στάθμης των δεξαμενών
  • των καταναλώσεων, και
  • του εντοπισμού τυχόν βλαβών ή διαρροών.