Τηλεθέρμανση

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ

Η τηλεθέρμανση Κοζάνης λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία από το 1993 εξασφαλίζοντας στο σύνολο, σχεδόν, των κατοίκων της πόλης, της Ν. Χαραυγής και της Ζ.Ε.Π. το αγαθό της θέρμανσης καθ΄ όλη τη διάρκεια των χειμερινών περιόδων. Σήμερα στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης, του οποίου το συνολικό μήκος φτάνει τα 500 χιλιόμετρα, περίπου, είναι συνδεδεμένα 5.500 κτίρια, και το σύνολο των συνδεδεμένων διαμερισμάτων φτάνει τις 28.000. Όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί το σύστημα συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση και την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής μας, αφού

  • καταργήθηκαν πάνω από 5.000 καπνοδόχοι, και
  •  την ατμόσφαιρα δεν επιβαρύνουν 760.000 tn CO2- διοξειδίου του άνθρακα και 70 tn αιωρούμενα σωματίδια.

Επίσης, αποφέρει και πολύ σημαντικά οικονομικά οφέλη, καθώς στα χρόνια της λειτουργίας του:

  • οι πολίτες που είναι συνδεδεμένοι εξοικονόμησαν 216 εκατομμύρια ευρώ, συνολικά. Τα 110 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν στο ποσό που εξοικονόμησαν λόγω της συμβολαιοποιημένης τιμής της τηλεθέρμανσης που κατοχυρώνει πως θα είναι κατά 25% μικρότερη της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Τα υπόλοιπα 106 εκατομμύρια ευρώ τα εξοικονόμησαν διότι παρόλο που η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ανέβηκε και το ποσοστό έκπτωσης 25%  μεγάλωνε, η τιμή της τηλεθέρμανσης διατηρήθηκε σταθερή (δεν υπήρξε καμιά αύξηση της τα τελευταία 10 χρόνια).
  • εισήχθησαν στη χώρα μας 587.000 m3 λιγότερα πετρελαίου θέρμανσης, εξοικονομώντας πολύτιμο συνάλλαγμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία της.

Η αξία της ύπαρξης και της λειτουργίας της τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη αναδείχθηκε ακόμα περισσότερο τα χρόνια της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας, εξ αιτίας της οποίας σε πολλές περιοχές της Ελλάδας οι πολίτες στερούνται ακόμα και τη θέρμανση τους. Όλο αυτό το διάστημα τους κατοίκους της Κοζάνης δεν απασχόλησε ποτέ το θέμα θέρμανσης καθώς η τηλεθέρμανση λειτουργεί σταθερά αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Συνδεμένα Κτίρια (σε χιλιάδες)

Καπνοδόχοι που καταργήθηκαν (σε χιλιάδες)

Λιγότερο CO2 (σε δεκάδες χιλιάδες τόνους)

Λιγότερα αιωρούμενα σωματίδια (σε τόνους)

Τροφοδοσία και λειτουργία του συστήματος της τηλεθέρμανσης.

Το σύστημα της τηλεθέρμανσης τροφοδοτείται και λειτουργεί με θερμική ισχύ που λαμβάνει σταθερά από τρεις (3) Μονάδες του Α.Η.Σ. Αγ. Δημητρίου της Δ.Ε.Η., την 3η, την 4η και την 5η, δυναμικότητας η κάθε μια από 67 έως  70 MW και το σύνολο της παρεχόμενης ισχύος ανέρχεται σε 137 MW (η ισχύς παρέχεται σταθερά από δύο Μονάδες και η τρίτη έχει το ρόλο της εφεδρείας). Εκτός των παραπάνω, η Επιχείρηση διαθέτει δικό της εφεδρικό λεβητοστάσιο, ισχύος 50 MW, το οποίο χρησιμοποιείται κάθε φορά που δημιουργείται ανάγκη να καλυφθεί κάποιο έλλειμμα θερμικού φορτίου απ΄ τη ΔΕΗ. Η λειτουργία του συστήματος τηλεθέρμανσης όλα αυτά τα χρόνια είναι απόλυτα επιτυχής, κάτι που προκύπτει από τη διαχρονική εξέλιξη του και εδράζεται στο αναμφισβήτητο γεγονός πως ακόμα και στις περιπτώσεις που υπήρξε αδυναμία επαρκούς τροφοδοσίας του απ΄ τη ΔΕΗ, λόγω αναπόφευκτων βλαβών στις Μονάδες της, αυτές αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά χάρη στην πρόβλεψη για την ύπαρξη εφεδρειών παροχής θερμικής ενέργειας (μία Μονάδα της ΔΕΗ και το εφεδρικό λεβητοστάσιο). Έτσι, η τηλεθέρμανση Κοζάνης λειτουργεί με επιτυχία και ανταποκρίνεται στη ζήτηση των καταναλωτών, ακόμα και όταν οι θερμοκρασίες που επικρατούν είναι χαμηλές και υπάρχει πρόβλημα τροφοδοσίας από κάποια απ΄τις Μονάδες της ΔΕΗ.

Βελτίωση του συστήματος και αντιμετώπιση προβλημάτων.

Από την ημέρα που ξεκίνησε τη λειτουργία του το σύστημα τηλεθέρμανσης και μέχρι σήμερα, κάθε χρόνο με τη λήξη της χειμερινής περιόδου και αφού έχουμε καταγράψει και αξιολογήσει τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, φροντίζουμε να τα αποκαθιστούμε και να τα διορθώνουμε στο σύνολο τους εν όψει της νέας περιόδου. Χάρη σ΄ αυτή την πάγια τακτική μας παρουσιάζεται διαχρονικά βελτίωση του όλου συστήματος, το οποίο πλέον λειτουργεί με αυτοματοποιημένο και αυτορυθμιζόμενο τρόπο, με βάση τη ζήτηση των καταναλωτών. Για το λόγο αυτό προχωρήσαμε πρόσφατα στην κατασκευή και λειτουργία δύο νέων βοηθητικών αντλιοστασίων μέσα στην πόλη που προστέθηκαν στα άλλα τρία που υπάρχουν, κάτι που βοηθά σημαντικά στην καλύτερη εξισορροπημένη λειτουργία του δικτύου της Κοζάνης.