Το χημείο της ΔΕΥΑ Κοζάνης

Το χημείο της ΔΕΥΑ Κοζάνης

Δικό της εργαστήριο (χημείο) διαθέτει η Δ.Ε.Υ.Α. όπου εκτελούνται όλες οι μικροβιολογικές αναλύσεις, καθώς και απλές φυσικοχημικές αναλύσεις (μετρήσεις ph, αγωγιμότητος, θολότητας κ.α. ) σε 1000, τουλάχιστον, δείγματα νερού κάθε χρόνο.

Το χημείο πραγματοποιεί τις παρακάτω εργασίες:
– Ημερήσιο έλεγχο της κανονικής απολύμανσης δειγμάτων που παίρνονται σε αντιπροσωπευτικά σημεία του δικύου διανομής
– Περιοδικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού ως προς τις παραμέτρους που προσδιορίζουν την καταλληλότητα αυτού σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία από τις πηγές υδροληψίας και το δίκτυο.
– Παρακολούθηση της ποιότητος λυμάτων πριν και μετά την επεξεργασία και διενέργεια μικροβιολογικών και φυσικοχημικών αναλύσεων.
– Διενέργεια μικροβιολογικών και φυσικοχημικών αναλύσεων.

Το χημείο διαθέτει την εξής υποδομή: Αγωγιμόμετρο, Θερμόμετρο, Πεχάμετρο, Θολερόμετρο, Μετρητές υπολειμματικού χλωρίου, Φωτόμετρο, Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους – ορατού.
Έχει στη διάθεση του, επίσης, και πλήρως εξοπλισμένο μικροβιολογικό εργαστήριο (μετρητή αποικιών, λάμπα υπεριώδους, θάλαμο νηματικής ροής, συστοιχία διήθησης με αντλία κενού τριών θέσεων, αυτόκλειστο για υγρή αποστείρωση και κλίβανο ξηρής αποστείρωσης, τρείς επωαστικούς κλιβάνους (οι δύο ψυχόμενοι), στήλη απιονισμού, μαγνητικό αναδευτήρα, vortex, δοσομετρητές με αποστειρωμένες πιπέτες κλπ) για να εκτελούνται μικροβιολογικές αναλύσεις.