Κοινονικό Τιμολόγιο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Σύμφωνα με την απόφαση 513/2021 (ΑΔΑ: 6ΕΙ1ΟΡΥΑ-ΑΛΕ) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ, τα τιμολόγια ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεθέρμανσης και το κοινωνικό τιμολόγιο, για το 2022 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κατεβάστε τα ακόλουθα Έντυπα

 

ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Όσοι πολίτες είναι ενταγμένοι ήδη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΥΑΚ,

θα πρέπει να υποβάλουν κάθε έτος, την νέα έγκριση υπαγωγής τους στο κοινωνικό τιμολόγιο,

από τον πάροχο της ηλεκτρικής ενέργειάς τους.