Κοινονικό Τιμολόγιο

Κοινωνικό τιμολόγιο.

Σύμφωνα με την απόφαση 448/2022 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το 2023  οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι παροχές του κοινωνικού τιμολογίου ύδρευσης (Κ.Τ.Υ.) παραμένουν ίδιοι με αυτούς που ίσχυαν το 2022. Δηλαδή δικαιούχοι Κ.Τ.Υ. είναι όσοι καταναλωτές είναι δικαιούχοι του Κ.Τ. Ηλεκτρικής Ενέργειας, υπό τον όρο ότι δεν έχουν οφειλές προς την Δ.Ε.Υ.Α.Κ.. Οι εκπτώσεις των δικαιούχων έχουν να κάνουν με το 50% του πάγιου τέλους ύδρευσης και του πάγιου τέλους αποχέτευσης, με το 50% της τιμής στα πρώτα 40m3/τετράμηνο οικιακού τιμολογίου και 60m3 /τετράμηνο τιμολογίου πολυτέκνων της πόλης της Κοζάνης και με το 50% της τιμής για τα πρώτα 180m3/έτος οικιακού τιμολογίου και 240m3/έτος τιμολογίου πολυτέκνων των Τοπικών Διαμερισμάτων. Η αίτηση ένταξης υποβάλλεται στο πρωτόκολλο είτε με φυσική παρουσία είτε με ηλεκτρονικά μέσα. Η ένταξη δύναται να είναι ετήσια και ανανεώνεται με νέα αίτηση. Η ένταξη αρχίζει από την έγκριση της αίτησης και λήγει 31/12 του επόμενου έτους από την ένταξη στο Κ.Τ. Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αναγκαία δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης είναι το αποδεικτικό ένταξης στο Κ.Τ. Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης της συγκεκριμένης παροχής.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Σύμφωνα με την απόφαση 448/2022 (ΑΔΑ: 6ΕΙ1ΟΡΥΑ-ΑΛΕ) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ, τα τιμολόγια ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεθέρμανσης και το κοινωνικό τιμολόγιο, για το 2022 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κατεβάστε τα ακόλουθα Έντυπα

 

ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 Για την ένταξη σας στο κοινωνικό σας τιμολόγιο θα πρέπει να καταθέσετε

  • αίτηση Κοινωνικού Τιμολογίου (την οποία μπορείτε να βρείτε παραπάνω) ,
  • ένα λογαριασμό Ύδρευσης
  • την εγκεκριμένη αίτηση ΚΟΤ στην ηλεκτρική ενέργεια .

Επίσης θα πρέπει να μεριμνήσετε ώστε να μην υπάρχουν τυχόν οφειλές από Ύδρευση και Τηλεθέρμανση.
Μπορείτε να τα αποστείλετε και ηλεκτρονικά στην Δ/νση:  protokolo@deyakoz.gr

Ευχαριστούμε.