Κοινονικό Τιμολόγιο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Σύμφωνα με την απόφαση 513/2021 (ΑΔΑ: 6ΕΙ1ΟΡΥΑ-ΑΛΕ) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ, τα τιμολόγια ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεθέρμανσης και το κοινωνικό τιμολόγιο, για το 2022 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κατεβάστε τα ακόλουθα Έντυπα

 

ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 Για την ένταξη σας στο κοινωνικό σας τιμολόγιο θα πρέπει να καταθέσετε

  • αίτηση Κοινωνικού Τιμολογίου (την οποία μπορείτε να βρείτε παραπάνω) ,
  • ένα λογαριασμό Ύδρευσης
  • την εγκεκριμένη αίτηση ΚΟΤ στην ηλεκτρική ενέργεια .

Επίσης θα πρέπει να μεριμνήσετε ώστε να μην υπάρχουν τυχόν οφειλές από Ύδρευση και Τηλεθέρμανση.
Μπορείτε να τα αποστείλετε και ηλεκτρονικά στην Δ/νση:  protokolo@deyakoz.gr

Ευχαριστούμε.