Διαχειριστική Επάρκεια

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στο πλαίσιο της απαραίτητης προετοιμασίας των υπηρεσιών της σχετικά με τη χρήση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 προχώρησε τον Ιούνιο του 2008 στην υποβολή αίτησης για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς της.

Η αίτηση εξετάσθηκε και αξιολογήθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η οποία αποφάνθηκε με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 14864/ 04-12-2008 έγγραφό της ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ικανοποιεί ως δικαιούχος τις απαιτήσεις διαχειριστικής επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο τόσο για έργα με τεχνικό αντικείμενο (τύπος Α) όσο και για έργα χωρίς τεχνικό αντικείμενο (τύπος Β). Οι υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για τις οποίες υπήρξε διαβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας είναι η Τεχνική Υπηρεσία, η υπηρεσία Τηλεθέρμανσης και η Διοικητική και οικονομική Υπηρεσία.

H βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την παροχή δυνατότητας στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την υποβολή προτάσεων και την κατασκευή έργων που άπτονται του αντικειμένου λειτουργίας της επιχείρησης.