Πιστοποιητικό EN ISO 9001

Πιστοποιητικό EN ISO 9001

 

Στις 22 Ιουνίου 2012 μετά από επιθεώρηση από την εταιρεία

TUV HELLAS (TUV NORD) Α.Ε.
η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης έλαβε πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης συμφωνά με ΕΝ ISO 9001:2008 για την Παροχή Υπηρεσιών :

Ύδρευσης , Αποχέτευσης , Τηλεθέρμανσης.την Διαχείριση και Επεξεργασία Λυμάτων και τον Προγραμματισμό Μελέτη και Υλοποίηση Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα, σε μορφή (PDF)

 
  • Τα παραπάνω έντυπα αφού συμπληρωθούν, τοποθετούνται σε ειδικά κυτία στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, στο ισόγειο.