Αποχέτευση Βιολογικός Καθαρισμός

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.


ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.ΑΚ. 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ο Βιολογικός καθαρισμός της ευρύτερης περιοχής Κοζάνης λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2000. Είναι δυναμικότητος 60.000 κατοίκων και εξυπηρετεί εκτός από την πόλη της Κοζάνης και τις Τ.Κ. της Καρυδίτσας, της Λευκόβρυσης, του Αργίλου και  Βατερού και τη Ζ.Ε.Π. Το έργο προϋπολογισμού 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου, χρηματοδοτήθηκε κατά 85% από το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Ταμείο Συνοχής). Μονάδα πρότυπο για τον Ελλαδικό χώρο, στην κατασκευή της οποίας η ΔΕΥΑΚ αξιοποίησε τις πιο σύγχρονες λύσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας με σκοπό τα επεξεργασμένα λύματα να επιστρέφουν στους υδάτινους αποδέκτες (ρέμα της Φτελιάς και λίμνη του Πολύφυτου) χωρίς να το επιβαρύνουν. Έργο πολύπλοκο, που είναι σχεδιασμένο να επιτυγχάνει: – Τη μείωση των ρυπαντών των ακαθάρτων νερών που μπορεί να ανατρέψουν τις ισορροπίες στο υδάτινο οικοσύστημα και να προκαλέσουν την καταστροφή του – Την επιτάχυνση των φυσικών διαδικασιών καθαρισμού. 2. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (στο 6ο χλμ της Εθνικής οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας) Έργο που συγχρηματοδοτήθηκε από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας), προϋπολογισμού 2.941.176,47 ευρώ. Άρχισε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2009. Είναι δυναμικότητας 9.500 κατοίκων  και εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή των Τ.Κ. Κοίλων – Καρδιάς – Εξοχής, τις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Κοζάνης, και με τη μονάδα βοθρολυμάτων που διαθέτει, το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κοζάνης, όπου υφίσταται σχετική ανάγκη. Είναι επίσης σε ετοιμότητα να εξυπηρετήσει πλήρως την ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης αλλά και αποχετευτικά δίκτυα γειτονικών οικισμών. Επεξεργάζεται από την έναρξη λειτουργίας του, κατά μέσο όρο, γύρω στις 190.000 κυβικά το έτος. 3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ (Κοινή εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Κ. Πρωτοχωρίου – Λευκοπηγής – Ν. Κλείτου) Βρίσκεται στην περιοχή της Τ.Κ. Λευκοπηγής και η κατασκευή του συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ (Π.Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013), προϋπολογισμού 1.617.647,00 ευρώ και τέθηκε σε λειτουργία απ΄ το 2013, Είναι δυναμικότητας 3.500 κατοίκων  και εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή των Τ.Κ. Πρωτοχωρίου, Λευκοπηγής και Νέου Κλείτου. Έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται, βάση σχεδιασμού,  έως και 250.000 κυβικά το έτος. Οι τρεις Βιολογικοί Καθαρισμοί είναι σημαντικά επενδυτικά έργα, καθώς επεκτείνουν τα έργα υποδομής που πρέπει να διαθέτει ένας σύγχρονος Δήμος και συντελούν στην αναβάθμιση του φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος, συμβάλλοντας και αυτοί στη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.


2. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (στο 6ο χλμ της Εθνικής οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας) Έργο που συγχρηματοδοτήθηκε από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας), προϋπολογισμού 2.941.176,47 ευρώ. Άρχισε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2009. Είναι δυναμικότητας 9.500 κατοίκων  και εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή των Τ.Κ. Κοίλων – Καρδιάς – Εξοχής, τις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Κοζάνης, και με τη μονάδα βοθρολυμάτων που διαθέτει, το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κοζάνης, όπου υφίσταται σχετική ανάγκη. Είναι επίσης σε ετοιμότητα να εξυπηρετήσει πλήρως την ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης αλλά και αποχετευτικά δίκτυα γειτονικών οικισμών. Επεξεργάζεται από την έναρξη λειτουργίας του, κατά μέσο όρο, γύρω στις 190.000 κυβικά το έτος.


3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ (Κοινή εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Κ. Πρωτοχωρίου – Λευκοπηγής – Ν. Κλείτου) Βρίσκεται στην περιοχή της Τ.Κ. Λευκοπηγής και η κατασκευή του συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ (Π.Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013), προϋπολογισμού 1.617.647,00 ευρώ και τέθηκε σε λειτουργία απ΄ το 2013. Είναι δυναμικότητας 3.500 κατοίκων  και εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή των Τ.Κ. Πρωτοχωρίου, Λευκοπηγής και Νέου Κλείτου. Έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται, βάση σχεδιασμού,  έως και 250.000 κυβικά το έτος. Οι τρεις Βιολογικοί Καθαρισμοί είναι σημαντικά επενδυτικά έργα, καθώς επεκτείνουν τα έργα υποδομής που πρέπει να διαθέτει ένας σύγχρονος Δήμος και συντελούν στην αναβάθμιση του φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος, συμβάλλοντας και αυτοί στη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.