Ιστορικό

Ιστορικό

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης ιδρύθηκε το 1985 και λειτούργησε για πρώτη φορά στις 20 Ιουνίου 1988, για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής μας, προσφέροντας τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης. Το 1992 στις δραστηριότητες της εταιρίας προστέθηκε και η τηλεθέρμανση. Η άριστη λειτουργία του πρωτοποριακού αυτού συστήματος ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες της.

Τα έτη 1995, 1999 και 2010 η ΔΕΥΑΚ διευρύνει γεωγραφικά την αρμοδιότητά της, καθώς ενσωματώνει πρώην Δήμους και Κοινότητες. Σήμερα, η ΔΕΥΑΚ απασχολεί 118 εργαζόμενους, εξυπηρετεί 63 Δημοτικές, Τοπικές Κοινότητες και οικισμούς, 44.500 νοικοκυριά στους τομείς της ύδρευσης και της αποχέτευσης και 28.000 νοικοκυριά στον τομέα της τηλεθέρμανσης.
Λειτουργεί και συντηρεί:

  1.   1.000.000 μέτρα δικτύων Ύδρευσης, 98 πηγές και γεωτρήσεις, 24 αντλιοστάσια και 67 δεξαμενές,
  2.   700.000 μέτρα δικτύων Αποχέτευσης, 7αντλιοστάσια και 3 μονάδες επεξεργασίας λυμάτων- Βιολογικοί Καθαρισμοί, και
  3.   500.000 μέτρα Δικτύων Τηλεθέρμανσης, 1 λεβητοστάσιο, 9 αντλιοστάσια και 1 δεξαμενή εναποθήκευσης θερμότητας.

Πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους άνω των 170.000.000 ευρώ, αξιοποιώντας ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και επενδύοντας σωστά τους δικούς της πόρους κατασκευάζοντας υπερσύγχρονα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης.

Τα έργα που υλοποίησε και υλοποιεί εξασφαλίζουν νερό άριστης ποιότητας όχι μόνο για τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες μας και διασφαλίζουν το αγαθό της θέρμανσης σε χιλιάδες πολίτες.

Ταυτόχρονα η ΔΕΥΑΚ οργανώνεται συστηματικά και βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών της, για να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των κατοίκων του Δήμου μας.

Πάγια και σταθερή στρατηγική της ΔΕΥΑ Κοζάνης είναι η παροχή βέλτιστων υπηρεσιών προς τον πολίτη, η εξοικονόμηση και αξιοποίηση των φυσικών και άλλων πόρων, η οικονομική λειτουργία των υποδομών και των δικτύων, με σεβασμό στο περιβάλλον και το δημότη.