Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης

Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης

Ένταξη του έργου με τίτλο
<< Ενεργειακός εκσυγχρονισμός και αξιοποίηση ΑΠΕ εγκαταστάσεων ύδρευσης στον Δήμο Κοζάνης >>
στο Πρόγραμμα << ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ >>

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα σε μορφή PDF

Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης . . . . . . .ΕΔΩ
Aπόφαση ένταξης του έργου . . . . . . . ΕΔΩ